Servicevilkår og aftale for annoncører og udgivere

DERFOR, FroggyAds.com (FroggyAds) er et firma beliggende og registreret i Danmark og beskæftiger sig med at levere displayannoncering gennem FroggyAds.com. FroggyAds.com ejes og drives af FroggyAds.

DERFOR "" udgiver "," annoncør "" og "" "udgiver", "annoncør" "," annoncør "" ønsker at deltage i displayannonceringsnetværket gennem FroggyAds.com

Denne aftale regulerer deltagelse i Display Advertising Network (Program), der tilbydes af FroggyAds.com. Ved at deltage i programmet anses du for at have accepteret disse vilkår og betingelser.

"Udgiver", "annoncør" skal overholde vilkårene og betingelserne i denne aftale.

Støtteberettigelse Myndighed
"Udgiver", "annoncør" repræsenterer og garanterer, at de er (i) mindst atten (18) år og / eller (ii) ellers anerkendes som værende i stand til at danne juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning. Hvis "udgiver", "annoncør" er en virksomhedsenhed, repræsenterer "udgiver", "annoncør" og garanterer, at de har den juridiske myndighed til at binde en sådan virksomhedsenhed til vilkårene og betingelserne i denne aftale, i hvilket tilfælde vilkårene " dig "," din "eller" bruger "henviser til en sådan virksomhedsenhed. Hvis FroggyAds efter din accept af denne aftale finder, at "udgiver", "annoncør" ikke har den juridiske myndighed til at binde en sådan virksomhedsenhed, vil "udgiver", "annoncør" være personligt ansvarlig for forpligtelserne indeholdt i denne aftale, inklusive, men ikke begrænset til, betalingsforpligtelserne. FroggyAds er ikke ansvarlig for ethvert tab eller skade, der skyldes FroggyAds 'afhængighed af instruktioner, meddelelser, dokumenter eller kommunikationer, der med rimelighed antages af FroggyAds at være ægte og stammer fra en autoriseret repræsentant for "udgiver", "annoncør"' s virksomhedsenhed. Hvis der er rimelig tvivl om ægtheden af ​​en sådan instruktion, meddelelse, dokument eller kommunikation, forbeholder FroggyAds sig ret (men påtager sig ingen pligt) til at kræve yderligere godkendelse.

Betalingsbetingelser:
Betalingen sendes hver uge. "Udgiver", "annoncør" skal logge ind på deres konto for at anmode om betaling. Hvis "udgiveren", "annoncøren" anmoder om, at betalingen foretages via en tredjeparts betalingskilde såsom PayPal (minimumudbetaling: $ 100) eller bankoverførsel (minimumsudbetaling: $ 500), vil minimumsbeløbet blive bestemt af en sådan tredjepart betalingskilde. FroggyAds forbeholder sig ret til at tilbageholde betaling fra "udgiver", "annoncør", hvis det overtræder nogen af ​​de betingelser og betingelser, der er angivet heri.

Deltagelse:
FroggyAds skal have absolut skøn om, hvorvidt de accepterer en bestemt ansøger eller et bestemt sted for deltagelse i programmet eller ej. Følgende sider har IKKE lov til at deltage i vores program:

 • Alle sider ulovlige i USA eller Danmark
 • Websteder, der viser børnepornografi, bestialitet eller indeholder links til sådant indhold
 • Libeløse eller ærekrænkende steder
 • Websteder, der indeholder piratkopiering af software
 • Websteder, der indeholder, instruerer eller beskriver enhver form for ulovlig aktivitet, herunder, men ikke begrænset til, bombeopbygning, hacking eller phreaking
 • Websteder med umotiveret visning af vold; uanstændigt eller vulgært sprog voldeligt indhold og / eller indhold, der støtter eller truer fysisk skade
 • Websteder, der promoverer enhver form for had-mongering baseret på race, politik, etnicitet, religion, køn eller seksualitet
 • Websteder, der deltager i eller transmitterer upassende nyhedsgruppepost eller uopfordret e-mail
 • Websteder, der promoverer enhver form for ulovligt stof, udstyr og / eller aktivitet
 • Websteder med ulovlig, falsk eller vildledende investeringsrådgivning og / eller muligheder for at tjene penge
 • Websteder med enhver form for indhold, som offentligheden har anset for at være upassende eller upassende
 • Websteder, der spreder vira eller udnytter sårbarheder i webbrowseren
 • Flash opdatering
 • Download / spil nu
 • Stream nu
 • Browseropdateringer
 • Vildledende virusannoncer
 • Media Player-opgradering
 • Værktøjslinjer
 • Software Downloads

Det er "udgiveren", "annoncøren", der alene har ansvaret for at opretholde acceptabelt indhold som beskrevet i denne aftale. Enhver overtrædelse af disse regler vil resultere i, at "udgiveren", "annoncøren" fjernes øjeblikkeligt fra programmet, annullering af din konto, og din betaling er ugyldig. FroggyAds er ikke ansvarlig for "udgiveren", "annoncørens" annonceindhold.

"Udgiver", "annoncør" må ikke kunstigt opblæse trafiktællinger ved hjælp af nogen enhed, program eller robot. Derudover må "udgiver", "annoncør" ikke misbruge FroggyAds 'annoncekoder til at påvirke "udgiver", "annoncørens" indtjening i henhold til denne aftale.

Hver "udgiver", "annoncør" kan kun have en konto hos FroggyAds. "Udgiver", "annoncør" kan have mere end en webadresse på deres konto, som hver skal indsendes til gennemgang, inden annoncekoden placeres på hvert enkelt websted.

Kodeplacering
FroggyAds-annoncekoder kan ikke ændres fra dets oprindelige format uden forudgående skriftligt samtykke fra FroggyAds. "Udgiver", "annoncør" accepterer at bruge annoncekoden leveret af FroggyAds ikke mere end en gang pr. Sidevisning. Annoncekoder vises muligvis kun på rod-URL'er, som FroggyAds har gennemgået og accepteret til deltagelse i programmet. Annoncekoder kan ikke placeres i e-mail-beskeder.

Datarapportering:
FroggyAds er eneejer af al webside, kampagne og samlede webbrugerdata indsamlet af FroggyAds. FroggyAds er også ansvarlig for indsamling af visninger og geografiske statistikker. "Udgiver", "annoncør" skal kun have adgang til kampagnedata, der indsamles ved brug af deres beholdning.

Kontaktoplysninger:
"Udgiver", "annoncør" accepterer ikke at kunstigt opblæse trafiktællinger ved hjælp af noget program, script, enhed eller på nogen anden måde. FroggyAds reviderer dagligt hver “udgiver”, “annoncør” -trafik. Hvis "udgiver", "annoncør" producerer eller begår falske statistikker "udgiver", vil "annoncør" få deres konto permanent fjernet fra vores program og "udgiver", "annoncør" vil ikke blive kompenseret for sådan svigagtig trafik. Derudover forbeholder FroggyAds sig ret til at registrere falske aktiviteter foretaget af "udgiver", "annoncør" i en global svindeldatabase for reklame til brug i andre annonceringsnetværk. Overdreven sideindlæsning eller andet misbrug af vores system kan resultere i, at FroggyAds forfølger sagsanlæg mod "udgiver", "annoncør".

Fjernelse fra programmet:
For at beskytte vores kunder og tredjeparter mod enhver form for svigagtig aktivitet kan FroggyAds efter vores skøn opsige enhver konto, som vi mener er i strid med en af ​​vores regler, eller som har meget lave konverteringsforhold. Vi forbeholder os ret til at anmode om serverlogfiler fra "udgiver", "annoncør" til efterforskning. I tilfælde af manglende aftale mellem FroggyAds og "udgiver", "annoncør" vedrørende svigagtig aktivitet, er FroggyAds 'afgørelse den endelige. Enhver konto, der er blevet annulleret på grund af falske aktiviteter eller på grund af lave konverteringsforhold, modtager ikke betaling. I tilfælde, hvor der er sket svig, og betaling er foretaget, kan FroggyAds tage sagsanlæg mod "udgiveren", "annoncøren" ud over at lukke kontoen.

"Udgiver", "annoncør" i strid med vilkårene og betingelserne beskrevet heri vil straks blive deaktiveret. FroggyAds kan deaktivere "udgiver", "annoncør" uden forudgående varsel, selvom der gøres alt for at underrette den deaktiverede "udgiver", "annoncør" via den e-mail-adresse, der er angivet af "udgiveren", "annoncøren".

Ved ophør af "udgiver", "annoncør" fra programmet fjerner "udgiveren", "annoncør" straks alle HTML-indsættelseskoder og FroggyAds-annoncekoder fra enhver webside, hvor "udgiveren", "annoncøren" indsatte sådanne koder. .

Repræsentationer og garantier:
"Udgiveren", "annoncøren" repræsenterer og garanterer, at den har fuld magt og autoritet til at indgå denne aftale. FroggyAds er ikke ansvarlig for noget indhold, der leveres af tredjeparter, herunder "udgiver", "annoncør". FroggyAds og dets licensgivere giver ingen garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt, underforstået, lovbestemt eller på anden måde, herunder uden begrænsning garantier for salgbarhed og egnethed til en bestemt anvendelse. "Udgiver", "annoncør" er eneansvarlig for eventuelle juridiske forpligtelser, der opstår på grund af eller i forbindelse med (i) indholdet og andet materiale, der er angivet på "udgiveren", "annoncørens hjemmesider og / eller (ii) ethvert indhold eller materiale, som brugerne kan linke til via "udgiveren", "annoncørens" websteder, bortset fra via reklame leveret af FroggyAds. "Udgiver", "annoncør" accepterer hermed at skadesløse, forsvare og holde uskadelige FroggyAds og dets officerer, direktører, agenter, "udgiver", "annoncør" og medarbejdere fra og imod alle krav, sagsøgte, procedurer, påstande, handlinger, forpligtelser , tab, udgifter, skader og omkostninger inklusive rimelige advokatgebyrer, der måtte opstå på grund af ethvert krav, der opstår eller er forbundet med "udgiver", "annoncørens" indhold, websted, handel og / eller forretning foretaget af "udgiver", "Annoncør" eller "udgiver", "annoncør" misbrug af de tjenester, der leveres heri, eller "udgiver", "annoncør" er en overtrædelse af nogen af ​​dens erklæringer og / eller garantier, der gives til sine kunder eller tredjeparter.

Skader:
Under ingen omstændigheder er nogen af ​​parterne ansvarlige for særlige, indirekte, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af tjenester, der leveres heri.

FroggyAds, dets medarbejdere, "udgiver", "annoncør" eller dets entreprenører er under ingen omstændigheder ansvarlige for direkte, indirekte, tilfældige, særlige, straffende eller følgeskader, der på nogen måde resulterer fra "udgiver", "annoncør" brug eller manglende evne til at bruge de tjenester, der leveres heri eller "udgiver", "annoncør" (eller "udgiver", "annoncør" kunder eller autoriserede brugere) er afhængige af eller brug af de leverede oplysninger, tjenester eller merchandise på eller gennem "udgiveren", "annoncøren" 's hjemmeside eller annonce.

Annoncebegrænsninger:
Enhver annoncør, der er fanget med nedenstående begrænsninger, suspenderes, og midler tilbageholdes:

 • Google-parkerede domæner eller Google Adsense
 • Annoncer om teknisk support
 • Enhver form for farmaceutiske produkter eller piller
 • Malware / Scareware / Phishing
 • Eksplicit og / eller ulovligt indhold
 • Landingssider i strid med lovbestemmelser, fortrolighedsrettigheder, varemærker og / eller tredjeparts rettigheder eller fornærmer fælles anstændighed
 • Hardcore pornografi (ethvert seksuelt indhold, der ikke er egnet til mindreårige)
 • Websteder, der foregiver at den besøgende har eller kan have en virus på sin enhed (“Teknisk support”)
 • Betalte abonnementer uden prisoplysninger
 • Forbudte mekanismer på destinationssider

Enhver annoncør, der er fanget med nedenstående begrænsninger, suspenderes, og midler tilbageholdes:

 • Pop-up-sløjfer, der ikke kan lukkes af brugeren
 • Mere end en indgang / udgang dukker op
 • Enhver mekanisme, der forhindrer brugeren i at lukke browservinduet
 • Efterligning af systemfejlmeddelelser
 • Downloads / installationer, der starter uden brugerinteraktion
 • Alarmen lyder, der angiver brugerne

Ansvarsbegrænsning:
Hverken FroggyAds eller dets kunder er underlagt noget ansvar for (i) manglende henvisning til eller adgang til hele eller dele af webstedet på grund af systemfejl eller andre teknologiske fejl i FroggyAds eller Internettet; og / eller (ii) forsinkelser i levering og / eller manglende levering af reklame, vanskeligheder med en kunde eller annonce; problemer med en tredjepartsserver elektronisk funktionsfejl og / eller fejl i indhold eller udeladelser i enhver annonce.

Revidere:
FroggyAds har eneansvaret for beregningen af ​​"udgiver", "annoncørens" indtjening.

Ændringer:
FroggyAds forbeholder sig retten til når som helst at ændre vilkårene og betingelserne heri, og sådanne ændringer eller ændringer skal træde i kraft straks efter FroggyAds meddelelse til "udgiver", "annoncør" via e-mail, der rådgiver om en sådan ændring eller ændring. "Udgiver", "annoncør" er ansvarlig for at overholde ændringer i vilkårene inden for 10 dage efter datoen for ændringen.

Reklame og varemærker:
"Udgiver", "annoncør" tillader hermed FroggyAds at identificere "udgiver", "annoncør" som kunde hos FroggyAds og at vise "udgiver", "annoncør" 's logo i forbindelse med identifikation af "udgiver", "annoncør" som en kunde hos FroggyAds. "Udgiver", "annoncør" må ikke frigive nogen oplysninger om kampagner og / eller forhold til FroggyAds eller dets kunder i nogen pressemeddelelse, reklamemateriale eller merchandising-materiale uden forudgående skriftlig tilladelse fra FroggyAds. Ingen pressemeddelelse eller generelle offentlige meddelelser skal fremsættes uden gensidig aftale mellem FroggyAds og "udgiver", "annoncør".

Fortrolige oplysninger:
Alle skriftlige oplysninger, der er mærket som fortrolige eller fortrolige, og som videregives af en af ​​parterne til den anden part, forbliver den afslørende parts eneste ejendom. Hver af parterne er enige om, at de ikke videregiver, bruger, ændrer, kopierer, reproducerer eller på anden måde videregiver sådanne fortrolige oplysninger, bortset fra at opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Forbudene indeholdt i dette afsnit finder ikke anvendelse på information (a) der allerede er lovligt kendt eller uafhængigt udviklet af den modtagende part, (b) afsløret i offentliggjort materiale, (c) generelt kendt for offentligheden eller (d) lovligt opnået fra enhver tredjepart. Ingen af ​​parterne videregiver vilkårene i aftalen til tredjemand, bortset fra dens agenter og repræsentanter på et behov for at vide-grundlaget, uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, medmindre begge parter har ret til at afsløre vilkår i det omfang, det kræves af loven; og (ii) eksistensen af ​​aftalen.

Konfliktløsning:
I tilfælde af tvister i henhold til denne aftale skal parterne først i god tro forsøge at løse deres tvist uformelt eller ved kommerciel mægling uden behov for en formel procedure.

Diverse vilkår:
"Udgiver", "annoncør" må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra FroggyAds overdrage denne aftale helt eller delvist, hverken frivilligt eller ved lov, og ethvert forsøg på at gøre det skal være et brud på denne aftale og skal være ugyldige. Denne aftale er udelukkende til gavn for parterne og deres efterfølgere og tilladte overdragelser og giver ingen andre rettigheder eller retsmidler til nogen anden person eller enhed.

Aftalen skal fortolkes i henhold til Danmarks lovgivning uden hensyn til eller anvendelse af lovkonfliktregler eller -principper.

Denne aftale udgør hele aftalen mellem FroggyAds og "udgiver", "annoncør" med hensyn til emnet herfor, og alle tidligere aftaler, repræsentationer og erklæringer med hensyn til et sådant emne erstattes hermed.

Ingen undladelse af nogen af ​​parterne i at udøve eller håndhæve nogen rettigheder i henhold til Aftalen fungerer som et afkald på efterfølgende overtrædelser.

Hvis en bestemmelse i aftalen af ​​en eller anden grund holdes ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil parterne indlede forhandlinger om en erstatningsbestemmelse, og de resterende bestemmelser i aftalen vil være uhindret. Aftalen skal fortolkes og fortolkes retfærdigt i overensstemmelse med den klare betydning af dens vilkår, og der må ikke være nogen formodning eller slutning mod den part, der udarbejder aftalen, når den fortolker eller fortolker bestemmelserne heri. Bortset fra som angivet heri, er parternes rettigheder og retsmidler, der er anført i aftalen, ikke eksklusive og er i tillæg til andre rettigheder og retsmidler, der er til rådighed for den i henhold til loven. Aftalen er bindende og forsikrer til fordel for de respektive parter heri, deres respektive efterfølgere i interesse, juridiske repræsentanter, arvinger og tildelte. Hver part skal overholde alle gældende love, forskrifter og bekendtgørelser, der vedrører deres præstationer nedenfor.

Overskrifter:
Overskrifter, der anvendes heri, er af hensyn til læseren og skal ikke anses for at begrænse eller forstørre de materielle bestemmelser heri.AftaleDen givne aftale indgås mellem

FroggyAds.com, registreret og gennemført aktiviteter i staten Nevada, Amerikas Forenede Stater på den ene side og brugeren, der udtrykte sin vilje til at købe tjenesten i henhold til aftalen og accepterede forpligtelser i henhold til aftalen uden forbehold og fuldt ud omfang ved at følge linket "JEG ACCEPTERER" under teksten til aftalen på den anden side

kollektivt styret af følgende:a. entreprenøren er ejeren af ​​softwaren;

b. Kontrahenten offentliggjorde softwaren på det officielle websted for at levere tjenester;

c. Brugeren undersøgte udelukkende indholdet af de leverede tjenester, rækkefølgen og betingelserne for, at tjenesterne leveres af kontrahenten;

d. Brugeren ønsker at købe entreprenørens tjenester og accepterer at betale for tjenesterne;

e.Begge parter har tilstrækkelig juridisk kapacitet til at indgå aftalen, brugeren eller dennes repræsentant, der underskriver denne aftale, er behørigt bemyndiget til at underskrive denne aftale, alle brugerprocedurer for brugeren, der er nødvendige for indgåelse af aftalen i overensstemmelse med staternes lovgivning af brugeren eller intern virksomhedsdokumentation af brugeren, herunder vedtægterne, udføres i behørig form;

har nået en fuldstændig og juridisk bindende aftale og forhandlet følgende:

1. vilkår og definitioner

Udtryk og definitioner, der er brugt i aftalen og skrevet med stort bogstav, læses i følgende betydning:

1.1. Aftalen er denne aftale inklusive alle vedhæftede filer og bilag til den.

1.2. Parterne er kontrahenten og brugeren.

1.3. Kontrahenten er Company Platform Inc., registreret og udfører sine aktiviteter i staten Nevada, USA.

1.4. Brugeren er den person, der indgår denne aftale ved at følge linket "JEG ACCEPTERER" under teksten i Aftalen, hvis navn, adresse og bankkontooplysninger er angivet af denne person direkte ved registrering på det officielle websted. Ændring af adresse eller stat for brugerens registrering eller aktivitet udgør ikke grunden til opsigelse eller revision af aftalen, med undtagelse af tilfælde, hvor lovgivning om staten for den nye registrering og aktiviteter for brugeren forhindrer brugeren i at opfyldelse af forpligtelser i henhold til aftalen.

1.5. Det officielle websted - webstedet på Internettet, hvor softwaren offentliggøres. Det officielle websted på datoen for aftalens indgåelse er http://admachine.co.

1.6. Softwaren er computerprogrammet "Ad Exchange Platform".

1.7. Kunden er enhver person, der har mulighed for at indsende ansøgningsskemaer af brugeren.

1.8. Ansøgningen er ansøgningsskema på reklame eller ansøgningsskema ved offentliggørelse.

1.9. Ansøgningsformularen ved reklame er den ansøgningsskema, der udfyldes i den rækkefølge, som entreprenøren angiver, udfyldt af klienten direkte på det officielle websted for at placere reklamer for klienten på internetsider for andre internetbrugere.

1.10. Ansøgningsskemaet ved offentliggørelse er det ansøgningsskema, der udfyldes i den rækkefølge, som entreprenøren angiver, udfyldt af klienten direkte på det officielle websted for at placere reklame for tredjeparter på klientens internetside.

1.11. Tjenesten er den mulighed, som kontrahenten giver brugeren ved online brug af softwaren offentliggjort på det officielle websted, herunder levering af kontrahenten til brugeren ret til at give klienten mulighed for at indsende ansøgningsskemaer.

1.12. Den personlige konto er brugerens personlige konto i kontrahentens automatiserede faktureringssystem, hvor transaktioner på betalinger og midler, der debiteres for de leverede tjenester, registreres af kontrahenten. Den personlige konto er ikke en afviklingskonto eller en bankkonto.

1.13. Brugerens konto er brugerens individuelle officielle adgangsparametre til websiden, hvor brugeren administrerer omfanget af de tjenester, der leveres til ham, modtager oplysninger om hans personlige kontosaldo og udfører andre aktiviteter på det officielle websted, der er relevante for levering af tjenesten.

1.14. Valgmuligheder er valgmuligheder for service, der leveres af kontrahenten til brugeren, der definerer omfanget af den leverede tjeneste eller andre parametre for de leverede tjenester. Indstillingerne er defineret på det officielle websted.

1.15. Valg er en automatisk udvælgelsesprocedure, der udføres med brug af softwaren, i løbet af hvilken

en. Det bestemmes, hvilket tredjeparts websted der er mest relevant for Kundens ansøgningsskema på Annonce, og hvor Kundens reklame skal placeres.

b. Det bestemmes, hvilken tredjeparts annonce der bedst svarer til betingelserne i Kundens ansøgningsskema for offentliggørelse og plads på Kundens websted til tredjeparts annonceplacering.

1.16. Privatlivspolitik er et dokument udarbejdet af kontrahenten, der indeholder reglerne for brugerens og klientens informationsbehandling, der offentliggøres på det officielle websted, der udgør en integreret del af aftalen.

1.17. Servicevilkår er et dokument, der ensidigt er udarbejdet af kontrahenten, der indeholder regler om softwaren og (eller) det officielle webstedsbrug, der offentliggøres på det officielle websted i form af et enkelt dokument eller et webstedssektion samt separate instruktioner, regler , betingelser, præciseringer, der ikke er nævnt direkte i servicevilkårene.

1.18. Minimalt tilbagetrækningsbeløb er et minimalt beløb, der ensidigt er specificeret af kontrahenten, og som kan overføres til brugeren af ​​kontrahenten i henhold til afsnit 3.7. heraf.

2. Aftalens genstand

2.1. Kontrahenten forpligter sig til at levere Tjenesten til Brugeren inden for Aftalens gyldighedsperiode, mens Brugeren forpligter sig til at bruge og betale for Tjenesten.

2.2. Levering af tjenesten og dens anvendelse foregår i overensstemmelse med de betingelser og regler, der er fastsat heri, samt ensidigt forudsat af kontrahenten i servicevilkårene. Brugeren skal i fuldt omfang og uden undtagelse opfylde de betingelser og regler for brug af tjenester, der er fastsat heri, samt ensidigt forudset af kontrahenten i servicevilkårene offentliggjort på det officielle websted.

2.3. Brugeren anerkender, at levering af tjenesten vil blive udført online via det globale internetnetværk. Softwaren og / eller dens komponenter må ikke installeres på nogen servere eller andre computerenheder, der tilhører eller styres af / af brugeren eller klienten, bortset fra hjælpefiler, der sikrer identifikation af brugeren eller klienten eller koordinerer interoperabilitet med udstyret til Bruger eller klienten og softwaren.

2.4. For at undgå betænkeligheder bekræfter parterne igen, at aftalen udgør en tjenesteydelsesaftale, indgås aftalen mellem parterne på baggrund af princippet Software as a service (SaaS), hvorfor hverken brugeren eller klienten har nogen rettigheder til Software (hverken interesser eller ejendomsrettigheder eller andre rettigheder).

2.5. Kontrahentens forpligtelse til at yde tjenesten til brugeren, der er fastsat heri, finder sted fra datoen for opfyldelse af komplekset af følgende betingelser:

en. Aftalen indgås af brugeren ved at udtrykke sin samtykke med betingelserne i aftalen og deres accept uden forbehold og i det fulde omfang ved at følge linket "Jeg accepterer" under teksten til aftalen;

b. Aftalen er trådt i kraft;

c. Brugeren er registreret på det officielle websted;

d. Brugerens personlige konto krediteres med midler i det beløb, der er tilstrækkeligt til betaling af tjenesten.

2.6. Brugeren har ret til at vælge og ændre indstillinger samt udføre andre aktiviteter, der er vigtige for levering af tjenesten på hans konto på det officielle websted.

2.7. Forudsat at det modsatte ikke er specificeret af kontrahenten på det officielle websted, i tilfælde af at en mulighed ændres af brugeren for en gensidig eksklusiv mulighed, skal parterne styres af følgende:

en. Hvis den eksisterende option ændres til en dyrere mulighed, begynder levering af tjenesten under den dyrere mulighed fra det øjeblik, hvor brugerens personlige konto af midlerne debiteres i det beløb, der svarer til prisen på den dyrere mulighed. Midlerne i størrelsen af ​​den dyrere option debiteres fra brugerens personlige konto på dagen for tilmelding af en sådan option af brugeren;

b. I tilfælde af at den eksisterende option ændres til en billigere option, begynder levering af tjenesten under den billigere option fra det øjeblik, hvor serviceydelsen ophører i overensstemmelse med den tidligere anvendte forudbetalte option. Midlerne i mængden af ​​den billigere option skal debiteres fra brugerens personlige konto direkte før levering af tjenesten under den billigere option.

3. Handlinger på personlig konto. Transaktioner.

3.1. Tjenesten leveres af kontrahenten udelukkende under betingelserne for forudbetaling og tilstrækkelighed af midler på brugerens personlige konto. Hvis midlerne på brugerens personlige konto ikke er tilstrækkelige til den fulde betaling for tjenesten, vil denne service ikke blive leveret til brugeren.

3.2. Brugeren selv kontrollerer sin personlige konto og sikrer en positiv saldo på den personlige konto, beløbet på den personlige konto skal være tilstrækkelig til at debitere prisen for tjenesten eller optionen fra den. Brugeren skal til sin tid sikre transaktionen af ​​midlerne til kontrahenten for kreditering af brugerens personlige konto. Kontrahenten opkræver ikke betaling, og brugeren skal ikke betale nogen renter for / af de midler, der er betalt af brugeren og / eller overført til den personlige konto.

3.3. Penges valuta på den personlige konto er US dollar. Alle betalinger til kontrahenten for kreditering af brugerens personlige konto skal ske i amerikanske dollars. Foreløbig konvertering af enhver anden valuta til amerikanske dollars foretages af brugeren, banken eller betalingssystemet, men under alle omstændigheder er kontrahenten ikke ansvarlig for en sådan konvertering, dens korrekthed, og han skal heller ikke afholde nogen omkostninger i forbindelse med en sådan konvertering .

Kreditering af den personlige konto udføres i det beløb, der overføres til kontrahentens bankkonto med undtagelse af tilfælde, hvor kontrahenten beslutter at kreditere den personlige konto med et beløb, der overstiger det beløb, der overføres til kontrahentens bankkonto med mærkning, kommercielle eller andre formål. Formålet med og betingelserne for de supplerende kreditter er defineret af kontrahenten ensidigt, og kontrahentens beslutninger om sådanne yderligere kreditter betragtes ikke som at give nogle brugere præference før andre eller som at give fordele til andre brugere foran brugeren.

Når kontrahenten foretager indbetalinger til brugeren, debiteres den personlige konto med det beløb, der svarer til det beløb, der debiteres fra kontrahentens bankkonto til betalingen, uanset det beløb, der blev modtaget af brugeren med fratrukket kommission og vederlag for enhver tredjemand, der er afholdt under transaktioner.

Alle provisioner og gebyrer opkrævet af banker, betalingssystemer eller andre finansielle institutioner, der deltager i transaktioner mellem kontrahenten og brugeren og (eller) sikring af sådanne transaktioner, betales af brugeren eller af de midler, der overføres til brugeren, uanset hvilken part der startede betalingen.

3.4. Brugerens personlige konto krediteres ved hjælp af:

3.4.1. Midlerne krediteres af brugeren eller klienten eller en hvilken som helst tredjepart på entreprenørens bankkonto på et af de midler, der er angivet på det officielle websted.

Alle betalinger til entreprenøren skal foretages med angivelse af brugerens personlige konto.

Alle betalinger foretaget til kontrahenten af ​​klienten eller en hvilken som helst tredje person til brugerens personlige konto betragtes som betalinger foretaget af brugeren. Forholdet mellem brugeren og klienten er ikke reguleret af aftalen, kontrolleres eller verificeres ikke af kontrahenten, hvorfor brugeren er fuldstændig ansvarlig for at sikre et tilstrækkeligt og lovligt grundlag for at gennemføre sådanne betalinger af klienten eller andre tredjeparter for brugerens personlige Kontopåfyldning.

Under ingen omstændigheder skal entreprenøren holdes økonomisk ansvarlig over for kunden eller en tredjepart, der foretager betalinger til kontrahenten for brugerens personlige konto, især, men ikke som en begrænsning heraf, skal kontrahenten ikke være forpligtet til at returnere midler til Kunden eller en hvilken som helst tredjepart eller for at samle renter på de betalte midler eller andet.

3.4.2. Brugerens personlige konto krediteres for tredjepersons reklame på klientens websted. Størrelsen af ​​en sådan betaling bestemmes af Selection.

3.5. Brugerens personlige konto debiteres:

3.5.1. Hvis der anmodes om en option, der kræver betaling;

3.5.2. I tilfælde af at brugeren kræver refusion (afsnit 3.7 heraf);

3.5.3. I tilfælde af placering af klientens annonce under hans ansøgningsskema på en tredjepersons websted. Størrelsen af ​​en sådan betaling beregnes på baggrund af udvælgelsen.

3.6. Parterne bekræfter deres forståelse af, at udvælgelsesresultaterne viser den mest præcise sammenfald af ansøgningsskema ved annoncering af nogle klienter til ansøgningsskema ved offentliggørelse af andre klienter, der er bestemt af softwaren. Ved debitering eller kreditering af brugerens personlige konto bestemmes det transakterede beløb af udvælgelsesresultaterne inklusive fradrag og provisioner modtaget af personer, der udfører formidlende funktioner i annonceplacering i beløb bestemt af sådanne personer. Sådanne personer kan være andre brugere af softwaren og deres klienter, kontrahenten.

3.7. Forudsat at brugerens personlige kontosaldo er positiv og overstiger det mindste tilbagetrækningsbeløb, er brugeren berettiget til at anmode kontrahenten om at tilbagebetale pengene til det beløb, der er lig med eller overstiger det minimale udbetalingsbeløb. I dette tilfælde debiteres brugerens personlige konto med det beløb, som brugeren anmoder om refusion fra det øjeblik, kontrahenten modtager brugerens refusionsanmodning.

Refusionsanmodningen sendes fra brugerens konto på det officielle websted. Anmodningen betragtes som modtaget af kontrahenten, når alle data, der er nødvendige for tilbagebetaling og angivet på det officielle websted, leveres af brugeren og bekræftes af brugeren på de midler, der er angivet på det officielle websted.

Refusionen gennemføres af kontrahenten inden for 30 (tredive) dage fra den dato, hvor brugerens anmodning er modtaget.

3.8. Parterne er enige om, at softwaredataene er det eneste nødvendige middel til at bestemme mængden af ​​midler, der er underlagt kreditering eller debitering til / fra brugerens personlige konto. Kontrahenten skal bruge tjenesterne fra en notar eller en anden troværdig person til at registrere og (eller) bekræfte sådanne data på det specificerede tidspunkt til løsning af betingede tvister eller uenigheder med brugeren. Hvis en sådan person er adresseret, skal videregivelse af data til denne person ikke betragtes som en krænkelse af aftalen eller andre forpligtelser for brugeren om at sikre fortrolighed med oplysninger.

4. Kvaliteten af ​​tjenesten

4.1. Parterne er enige om, at i henhold til Aftalen leveres Tjenesten under betingelsen "som den er", og Kontrahenten er ikke ansvarlig for overholdelse af servicekvaliteten, og kontrahenten er heller ikke ansvarlig for uregelmæssigheder i levering af tjenester, midlertidige afbrydelser i softwaredriften eller manglende adgang til det officielle websted uanset årsagerne til disse uregelmæssigheder, afbrydelser eller manglende adgang.

4.2. På trods af bestemmelserne i stk. 4.1. heraf skal entreprenøren gøre alt for at sikre serviceydelsen 24 timer 7 dage om ugen. I nødvendigheden af ​​at afslutte levering af tjenester for at udføre vedligeholdelsesarbejde eller forbedring af softwaren, det officielle websted eller andre grunde af teknisk eller administrativ karakter, skal kontrahenten stræbe efter at afslutte leveringen af ​​tjenesten efter foreløbig meddelelse fra brugeren på enhver tilgængelig måde .

4.3. Brugeren skal henvende sig til den tekniske supporttjeneste på det officielle websted eller ved at sende en anmodning til kontrahenten i hele gyldighedsperioden for aftalen. Alle instruktioner eller anmodninger fra brugeren til den tekniske supporttjeneste sendes fra det officielle websteds specielle afsnit med brug af kontoen eller via e-mail bekræftet af brugeren som ejet og administreret af brugeren. I sådanne tilfælde er kontrahenten ikke ansvarlig for udførelse af instruktioner, der er modtaget af den tekniske supporttjeneste fra en sådan e-mail, især hvis det senere fastslås, at instruktioner ikke var sendt af brugeren eller mod brugerens faktiske vilje.

4.4. Kontrahenten nægter ethvert ansvar med hensyn til kvaliteten, sikkerheden eller pålideligheden af ​​tjenesten, brugeren bekræfter, at han / hun indser og accepterer dette afslag. Kontrahenten giver ingen direkte garantier eller løfter relateret til kvaliteten, sikkerheden og pålideligheden af ​​tjenesten. Kontrahenten nægter alle underforståede garantier og erklæringer, herunder blandt andet garantier for salgbarhed, korrespondance med ethvert mål, ejendomsret, datanøjagtighed og ikke-krænkelse af rettigheder. Hvis brugeren ikke er tilfreds med tjenesten, har brugeren ret til at opsige serviceforbruget og opløse aftalen i overensstemmelse med afsnit 12.2. heraf, og sådan opløsning er det eneste og eksklusive middel til juridisk beskyttelse af brugeren.

5. Data og fortrolighed

5.1. Kontrahenten skal indsamle, bruge, gemme og formidle data om brugeren og klienten i hele gyldighedsperioden for aftalen og til at bruge, gemme og formidle data om brugeren og klienten efter opsigelsen af ​​aftalen i overensstemmelse med fortroligheden Politik.

Efter at have indgået aftalen giver brugeren kontrahenten sin fulde og ubetingede aftale om at indsamle, bruge, gemme og formidle data om brugeren.

5.2. Brugeren skal læse opmærksomt og analysere hele teksten i fortrolighedspolitikken forud for brug af tjenesten, hvorimod fortrolighedspolitikken udgør en integreret del af aftalen og regulerer behandling af alle data modtaget af kontrahenten (inklusive personlige data).

5.3. Brugeren sikrer, at kunden studerer opmærksomt og læser den fulde tekst i fortrolighedspolitikken inden brug af tjenesten. Kontrahenten er ikke ansvarlig over for klienten med hensyn til indsamling, brug, opbevaring og overførsel af dataene til klienten.

Inden han giver muligheden for at bruge softwaren til klienten, skal brugeren modtage klientens fulde og ubetingede aftale om, at kontrahenten vil indsamle, bruge, gemme og formidle oplysninger om klienten.

5.4. Al information på entreprenøren, tjenester, software og det officielle websted, der bliver kendt for klienten, betragtes som fortrolig. Brugeren skal afholde sig fra videregivelse af fortrolige data til tredjemand eksklusive levering af sådanne data til klienter i rimelige og tilstrækkelige mængder for at sikre deres adgang til softwaren.

6. Ikke-konkurrence

6.1. Kontrahenten skal afholde sig fra aktiviteter, der sigter mod at konkurrere med brugeren over for klienten, når de leverer tjenester til kunden svarende til dem, der leveres til kunden af ​​brugeren.

Intet i aftalen skal dog fortolkes som et forbud mod kontrahenten at indgå en aftale, analog eller i det væsentlige svarende til den givne aftale med en person, der er klienten.

7. Ansøgninger fra brugeren

7.1. Alle applikationer, adresser og beslutninger fra brugeren om ændring af leveringsordren for tjenester, forudsat at sådanne ændringer er tilladt, skal gennemføres via brugerens konto og relaterede sektioner og felter på det officielle websted.

7.2. Brugeren skal holde hemmelig og undlade at frigive identifikationsdata, der bruges til kontoadministration til tredjeparter. Alle handlinger, der udføres via brugerens konto, genkendes af brugeren eller en person, der er behørigt godkendt af brugeren, især hvis sådanne handlinger medførte debitering af brugerens personlige konto eller andre yderligere eller uforudsete udgifter.

8. Entreprenørs ansvarsbegrænsning

8.1. Parterne blev enige om, at kontrahentens retlige ansvar er begrænset som følger: hverken kontrahenten eller tilknyttede virksomheder, filialer, medarbejdere, aktionærer, leverandører, direktører eller andre personer, der er tilknyttet kontrahenten, har noget fælles ansvar for følgende: a) ethvert tab over det beløb, der svarer til det dobbelte beløb for brugerens seneste betaling; b) ethvert specifikt, utilsigtet, indirekte, eksemplarisk eller efterfølgende tab, tab af mulighed for at bruge, tab af fortjeneste eller tab af data eller fortjeneste i forhold til brugeren, klienten eller enhver tredjepart som følge af brugen af ​​tjenesten. En sådan ansvarsbegrænsning udgør et af grundlaget for den aftale, der er indgået mellem kontrahenten og brugeren, i fravær af hvilken aftalen ikke ville blive indgået, eller betingelserne for levering af tjenester ville være forskellige.

Den givne ansvarsbegrænsning anvendes uanset at

1) der indgives en klage i overensstemmelse med aftalen, civilforseelse, juridisk handling eller enhver anden juridisk udtalelse;

2) entreprenøren er opmærksom på eller skal være opmærksom på muligheden for sådanne tab;

3) begrænsede retsmidler, der er fastsat i det givne afsnit, mislykkes deres væsentlige formål.

8.2. Forudsat at omfanget af ansvarsbegrænsning, der er fastsat i stk. 8.1. heraf overstiger den minimale ansvarsbegrænsning, der er fastsat i den gældende lovgivning, skal en sådan minimal ansvarsbegrænsning, der er bestemt i den gældende lovgivning, have forrang.

8.3. Kontrahenten kan ikke holdes ansvarlig for brug eller tilvejebringelse af utilstrækkelig information ved registrering på det officielle websted, og hvis sådanne fakta om utilstrækkelig informationsbrug er konstateret, er kontrahenten berettiget til at ophøre med leveringen af ​​tjenesten. Ovennævnte ansvarsbegrænsning for entreprenøren udvides til at omfatte den person, der leverede de utilstrækkelige oplysninger, såvel som den person, hvis data blev leveret (ansvaret over for denne person skal opbevares af den person, der har givet oplysningerne med hensyn til anden person).

9. Brugerens ansvar

9.1. Brugeren bærer det fulde og ubegrænsede ansvar for behørig udførelse af forpligtelserne i henhold til aftalen inklusive ansvar for:

en overholdelse af servicevilkårene og fortrolighedspolitikken;

b. bringe kundens opmærksomhed på servicevilkårene og fortrolighedspolitikken og overholdelse af servicevilkårene og fortrolighedspolitikken;

c. udførelse af betalinger i den rækkefølge, der er specificeret i aftalen;

d. selvforsynende og fuldstændig udførelse af betalinger med klienten;

e. aktiviteter, der ikke er specificeret i aftalen, men som er i stand til at påføre entreprenørens forretningsmæssige omdømme eller på anden måde krænke entreprenørens forretningsbetingelser.

f. andre skader eller tab påført entreprenøren, forudsat at de er direkte eller indirekte forbundet med brugerens handlinger eller handlinger, eller manglende overholdelse af hans / hendes direkte eller underforståede forpligtelser.

10. Force majeure

10.1. Parterne er fritaget for ansvar for delvis eller fuldstændig manglende opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til Aftalen, forudsat at en sådan fiasko skyldes en hindring af ekstraordinær art, der opstod, efter at Aftalen var indgået. Sådanne hindringer af ekstraordinær karakter inkluderer udelukkende begivenheder uden for partiets kontrol, og partiet er ikke ansvarlig for deres fremkomst eller er ikke i stand til at undgå eller overvinde dem, især oversvømmelser, brande, jordskælv, vulkanudbrud, tsunami, menneskeskabte ulykker natur, nationale strejker, internationale aftaler, der forbyder operationer, der er underlagt gennemførelse inden for rammerne af aftalen, handlinger (passivitet) af statsinstitutioner og (eller) statsembedsmænd, ulovlige aktiviteter fra tredjemand. Omstændighederne, der fjerner ansvar fra partiet, inkluderer statslige regler eller dekreter fra statsinstitutioner, der gør det umuligt at overholde parternes forpligtelser.

10.2. Den part, der påberåber sig en ekstraordinær hindring, skal inden fem dage skriftligt underrette den anden part om en sådan hindring af ekstraordinær karakter og bevise, at den er fremkommet med officielle dokumenter fra det relevante handelskammer eller en anden kompetent institution i det relevante land.

10.3. Forudsat at noget af det ovennævnte i stk. 10.1 heraf påvirker hindringer direkte opfyldelsen af ​​forpligtelser i den til enhver tid fastsatte aftale, den nævnte periode udskydes væsentligt i løbet af den relevante handlings gyldighed.

11. Den gældende lov og tvistbilæggelse

11.1. Efter parternes samtykke er den gældende lov loven i England, og den anvendes med hensyn til:

en. Aftalen, dens gyldighed, ændring og opsigelse

b. Parternes forpligtelser i henhold til aftalen såvel som dem, der ikke nævnes direkte i aftalen, men er forbundet med den og formodes i forbindelse med gennemførelsen af ​​aftalen;

c. Uenigheder og tvister mellem parterne i forbindelse med gennemførelse af aftalen.

11.2. Parterne stræber efter at løse enhver uenighed ved forhandling og aftale. Imidlertid være det umuligt, på sagsøgerens initiativ indgives enhver tvist til bilæggelse af Den Internationale Voldgiftsdomstol ved det hviderussiske handelskammer.

12. Gyldighed og foreløbig opsigelse af aftalen

12.1. Aftalen træder i kraft fra datoen for undertegnelsen og er gyldig indtil datoen for dens ophør i overensstemmelse med proceduren i stk. 12.2 - 12.4 heraf.

12.2. Brugeren har ret til at nægte at udføre aftalen og bruge tjenesten efter meddelelse fra kontrahenten.

Hvis brugeren trækker sig ud af aftalen, mens saldoen på hans personlige konto er positiv, skal brugeren anmode om tilbagebetaling fra kontrahenten. Refusion gennemføres efter proceduren i stk. 3.7. heraf, hvorimod traktaten betragtes som opløst fra det øjeblik tilbagebetalingstransaktion til brugeren af ​​kontrahenten.

12.3. Kontrahenten har ret til når som helst at trække sig ud af aftalen efter meddelelse fra brugeren, forudsat at:

en. brugeren overtrådte betingelserne i aftalen, fortrolighedspolitikken eller servicevilkårene;

b. Brugerens handling eller passivitet påførte entreprenøren, klienten, andre brugere eller klienter fra andre brugere skader eller tab;

c. Brugeren overtrådte kravene om ikke-videregivelse af fortrolige data, der er fastsat i Aftalen.

Forudsat at kontrahenten trækker sig ud af aftalen på de i stk. 1 heraf,

en. Kontrahenten har ret til at undlade at refundere brugeren beløbene på hans / hendes personlige konto. Dette beløb anerkendes som bøde tilbageholdt af kontrahenten for misligholdelse af brugerens respektive forpligtelser.

b. Aftalen betragtes som ophørt fra den dato, hvor kontrahenten underretter brugeren om tilbagetrækning fra aftalen på enhver måde, der er angivet i paragraf. 13.4 heraf.

12.4. Kontrahenten har til enhver tid ret til at trække sig ud af aftalen efter meddelelse fra brugeren, herunder tilfælde, hvor en sådan tilbagetrækning ikke er forbundet med overtrædelser begået af brugeren. Hvis kontrahenten trækker sig ud af aftalen i overensstemmelse med bestemmelserne i det givne afsnit heraf, og brugerens personlige konto er positiv, skal kontrahenten give brugeren refusion inden for 30 (tredive) dage fra dagen for tilbagetrækning fra Aftalen med et beløb svarende til beløbet på brugerens personlige konto, og aftalen betragtes som ophørt fra det øjeblik tilbagebetaling overføres til brugeren.

13.1. Generelle bestemmelser

13.1. Parterne blev enige om, at aftalerne er i behørig form og medfører retsvirkning for parterne:

en. den aftale, der er indgået af parterne ved udveksling af kopierne af aftalen, inklusive scannede versioner af dokumentationen underskrevet af den behørigt bemyndigede repræsentant for parten, også hvis sådanne kopier blev sendt via e-mail

b. eventuelle ændringer og tilføjelser til aftalen udarbejdet i den rækkefølge, der er analog med proceduren i stk. en. heraf;

c. al dokumentation i forbindelse med udførelse af aftalen inklusive breve, meddelelser, fakturaer osv. sendt via e-mail i form af scannede dokumenter behørigt underskrevet af den autoriserede person.

13.2. Privatlivspolitikken og servicevilkårene udgør en integreret del af aftalen.

Ved at indgå aftalen bekræfter brugeren sin overholdelse af fortrolighedspolitikken og servicevilkårene og anerkender, at fortrolighedspolitikken og servicevilkårene er bindende for brugeren.

Brugeren bekræfter og accepterer, at kontrahenten har ret til uafhængigt og ensidigt at ændre og (eller) ændre servicevilkårene og (eller) fortrolighedspolitikken. Entreprenøren underretter brugeren om sådanne ændringer eller ændringer. Hvis brugeren fortsætter med at bruge tjenesten efter den nævnte meddelelse, anerkendes den som samtykke til ændringer og (eller) ændringer til servicevilkårene og (eller) fortrolighedspolitikken

13.3. Kontrahenten har ret til at ændre domænenavn på det officielle websted eller ændre det officielle websted. Kontrahenten skal underrette brugeren om de nævnte ændringer og foretager alle mulige foranstaltninger for at minimere afbrydelser i leveringen af ​​tjenesten.

13.4. Enhver entreprenørs meddelelse til brugeren betragtes som behørig, hvis:

en. den sendes til brugeren på den seneste e-mail-adresse, som entreprenøren kender.

b. den sendes skriftligt til brugeren på den senest kendte adresse til entreprenøren.

c. det offentliggøres af entreprenøren på det officielle websted.

d. den leveres personligt til brugeren.

Brugeren skal regelmæssigt personligt kontrollere oplysninger offentliggjort på det officielle websted for at få meddelelser fra kontrahenten (især mulige meddelelser om ændringer til servicevilkårene eller fortrolighedspolitikken) og blive fortrolig med indholdet af de nævnte meddelelser.

Brugeren skal sikre modtagelse af korrespondance på den postadresse, der er leveret til kontrahenten af ​​brugeren.

Brugeren skal sikre modtagelse af e-mail-korrespondance på den e-mail-adresse, der er leveret til kontrahenten af ​​brugeren.